Mark

Markla bhidiyoglâ: Toy idâni bhidiyo rong caba pay jidâ Jisulâ jibonla beden hâcâykene howani bhar diyâ banase aro toy nijâlâ jinisni tamreya nebaw pay.

Markla bhala khoborra puribâgon idâni kilik kurik